შეადგინეთ მოკლე ზღაპარი სადაც უნდა გამოიყენოთ სიტყვები:
წითელქუდა,
ნასკი,
პოლისჯოხი,
ფანჯარა,
მატარებელი,
სოსკა,
არაყი!!!