რამდენაც ხშირად ხართ მოწყენილი და რითი ირთობთ თავს ამ დროს?