არ გააოფოდ     . ილაპარაკეთ დღაძვის ფერზე       

მე მაგრად მევასება დაძვის ფერი